Pokaż swój talent piłkarski!

Udostępnianie treści i danych użytkowników

1. Użytkownik przyznaje, że posiada pełne prawa do zamieszczanych przez niego zdjęć, filmów oraz wszelkiego rodzaju innych materiałów mających promować użytkownika.
2. Zamieszczając zdjęcia, filmy, dane personalne oraz wszelkiego rodzaju pozostałe treści użytkownik zgadza się na wykorzystanie ich w celu nawiązania kontaktu z klubami, agentami, organizacjami i wszelkiego rodzaju podmiotami mogącymi wyrazić zainteresowanie osobą użytkownika lub w celach marketingowych pomagających promować serwis Show-skill.net.
3. Użytkownik jest świadomy, że wszelkie zamieszczone przez niego treści w serwisie Show-skill.net są publiczne i mogą je zobaczyć także osoby niezarejestrowane w serwisie.
4. Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżniania kosza na komputerze.
5. Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje użytkowników dotyczące serwisu Show-skill.net, jednakże przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia (ponieważ użytkownik nie jest zobowiązany do ich przekazywania).
6. Zabronione jest zamieszczanie reklam w serwisie Show-skill.net bez odpowiedniego pozwolenia.

Bezpieczeństwo

1. Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu)
2. Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu Show-skill.net z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego zezwolenia.
3. Zabronione jest prowadzenie w serwisie Show­skill.net nielegalnego marketingu.
4. Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.
5. Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
6. Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.
7. Zabronione jest umieszczanie treści pornograficznych, mogących urazić uczucia religijne, personalne, a także treści powszechnie uważanych za wulgarne, promujące przemoc i nieetyczne.
8. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Show-skill.net do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych.

Rejestracja i bezpieczeństwo konta

Użytkownicy serwisu Show-skill.net podają swoje prawdziwe imiona i nazwiska oraz dane. Potrzebujemy pomocy użytkowników, aby utrzymać ten stan rzeczy. W związku z tym, że chcemy dbać o bezpieczeństwo naszych użytkowników wyszczególniamy w naszym regulaminie poniższe zasady.

1. Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby, tworzenie fikcyjnych kont, podawanie fałszywych danych i tworzenie kont dla innej osoby bez jej pozwolenia.
2. Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.
3. W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez naszego zezwolenia.
4. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych. Jest to także w jego interesie.
5. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.
6. Zabronione jest przekazywanie swojego konta innej osobie.

Ochrona praw innych osób

Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników.

1. Zabronione jest publikowanie na Show-skill.net treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.
2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na Show-skill.net przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z niniejszym Oświadczeniem lub naszymi zasadami.
3. Jeżeli usuniemy treści użytkownika z powodu naruszenia praw autorskich innej osoby i użytkownik uzna nasze działanie za błędne, zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji.
4. Wielokrotne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować zablokowanie konta użytkownika.
5. Zabronione jest publikowanie na Show-skill.net dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.

Opłaty

1. Strona jest całkowicie darmowa.
Napisz do nas